23 | 04 | 2024
Dr. Szajbély Mihály DSc

Dr. Szajbély Mihály DSc

 

 

 Dr. Szajbély Mihály DSc

 tanszékvezető egyetemi tanár

Fogadóóra: kedd 11-12


e-mail: szajbely(at)hung.u-szeged.hu

 

 

Tanulmányok

1971-72: JATE Jogtudományi Kar

1972-1977 JATE Bölcsészettudományi Kar

1977: magyar szakos középiskolai tanári diploma, „Speciális magyar irodalomtörténeti és irodalomelméleti képzésben részesült” bejegyzéssel

Hosszabb külföldi ösztöndíjak

1981-82: kilenc hónapos ausztriai ÖAD-tanulmányút

1988: négy hónapos belgiumi tanulmányút

1999: két hónapos DAAD-ösztöndíjas tanulmányút (Bochum, Ruhr Universität)

Tudományos előmenetel

1979: egyetemi doktor

1986: az irodalomtudományok kandidátusa

2004: az MTA doktora

Egyetemi előmenetel

1977-től a JATE , majd jogutódja, az SZTE BTK oktatója.  Beosztásai: ösztöndíjas gyakornok, tanársegéd, adjunktus, docens, tanszékvezető docens, tanszékvezető egyetemi tanár beosztásban (1992-2002.: Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék; 2002-től: Médiatudományi Tanszék)

1993-tól a Szegedi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláján belül a 19. századi magyar irodalomról szóló alprogram vezetője.

1999: habilitáció (irodalomtudomány, Szegedi Tudományegyetem)

2010-től a Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet vezetője.

Kutatási területek

Klasszikus magyar irodalom, a 20. század elejének magyar irodalma (Csáth Géza), a jugoszláviai (vajdasági) magyar irodalom története. Sajtó- és médiatörténet, az irodalom médiatörténete. A hangjáték médiatörténete és műfaji problémái.

Oktatási területek

Klasszikus magyar irodalom, sajtó- és médiatörténet, társadalomelmélet, az irodalom és a társművészetek (intermedialitás).

Hosszabb terjedelmű oktatási tevékenység külföldön

1988-1992: Universität Wien, Institut für Finno-Ugristik (vendégdocens)

1998 (Sommersemester): Humboldt Universität Berlin Seminar für Hungarologie (vendégdocens)

2005-2007: Humboldt Universität, Seminar für Hungarologie (vendégprofesszor, megbízott tanszékvezető)

Önálló könyvei

Csáth Géza. Gondolat K., Bp. 1989. (Nagy Magyar Irók)

Álmok álmodói. Irodalomtörténeti tanulmányok. Magvető K. Bp. 1997.

“Idzadnak a’ magyar tollak”. Irodalomszemlélet a magyar irodalmi felvilágosodás korában, a 18. század közepétől Csokonai haláláig. Akadémiai/Universitas K. Bp. 2001. (Irodalomtudomány és kritika)

A nemzeti narratíva szerepe a magyar irodalmi kánon alakulásában Világos után. Universitas K. Bp. 2005.

Intermediális randevúk a 19. században. Pannonia K. Pécs 2008. (Thienemann-előadások 3. Sorozatszerkesztő Nagy Imre.)

Jókai Mór. Kalligram K., Pozsony 2010.

(Összes publikációinak és idézettségének listáját lásd: Magyar Tudományos Művek Tára – www.mtmt.hu)

Utoljára frissítve ( 2017 szeptember 20., szerda 11:59 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Prof. Dr. Pusztai Bertalan, DSc, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink