21 | 05 | 2019
MA felvételi információ
2016 március 14., hétfő 09:14
MA felvételi információ

Tisztelt Érdeklődő!

A szegedi kommunikáció és médiatudomány MA képzésre az alábbi előfeltételekkel és felvételi vizsgával lehet jelentkezni:

A felvételi vizsga egyfordulós, szóbeli és általában május harmadik hetében kerül rá sor. Ugyan az adott évben alapképzésben diplomát szerző hallgatók ekkorra még általában nem tesznek záróvizsgát, mindenképpen érdemes eljönni felvételizni, hiszen az államvizsga adatok később még csatolhatók a felvételi dokumentumokhoz – a május végi felvételi érvényes lesz az ő esetükben is. A vizsgára mindenképpen érdemes tájékozódni a szegedi kommunikáció és médiatudományi mesterképzés megújult specializációiról és ipari partnerkapcsolatairól itt: http://sztekomm.hu/ma/ illetve az MA képzéssel párhuzamosan kedvezményesen végezhető szakirányú továbbképzésekről itt: http://www.media.u-szeged.hu/index.php/szakiranyu

Felvételi vizsga

A felvételi vizsgán három témáról esik szó:

 • alapképzéses tanulmányok, társadalom- vagy bölcsészettudományi képzések esetén alapképzéses szakdolgozat;
 • mesterképzéssel kapcsolatos elképzelések, érdeklődés;
 • eszmecsere az előzetesen megadott irodalomjegyzék alapján (lásd alább).

A felvételi vizsgára feldolgozandó irodalmak:

 • Barry Wellman & Milena Guila: A netszörfözők nem utaznak egyedül: Virtuális közösségek mint valódi közösségek. In: Halácsy Péter et al. (szerk.): Hatalom a mobiltömegek kezében. Budapest: Typotex, 2006. 143-186. Online elérhető: http://mediaremix.hu/remix1/letolt/wellman.pdf
 • David Crystal: A nyelv és más kommunikációs rendszerek. In: Id.: A nyelv enciklopédiája. Budapest: Osiris, 2003. 492-502. oldalig.
 • Forgács József: A társas érintkezés pszichológiája. Budapet: Osiris, 1993.
 • Frédéric Barbier – Catherine Bertho Lavenir: A média története Diderot-tól az internetig. Budapest: Osiris, 2004.
 • Lev Manovich: A mindennapi (média)élet gyakorlata. In: Apertúra 2011. tavasz (IV. évfolyam / 3. szám). Online elérhető: http://apertura.hu/2011/tavasz/manovich
 • Randall Collins: A státuszkultúrák termelése és a nők. In: Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1998. 160-174.
 • Raymond Williams: A kultúra. A kultúra elemzése. In: Wessely Anna (szerk.): A kultúra szociológiája. Budapest: Osiris - Láthatatlan Kollégium, 1998. 28-41.
 • Szakadát István: Mi, a média. In: Id.: Egyben az egész – egytől egyig. Budapest: Typotex, 2007. Online elérhető: http://mediaremix.hu/remix2/letolt/121_commed.pdf
 • Ulf Hannerz: A kozmopoliták és a helyiek a világkultúrában. In: Biczó Gábor (szerk.): Az Idegen. Variációk Simmerltől Derrridáig. Debrecen: Csokonai, 2004. 178-192.
Utoljára frissítve ( 2019 február 10., vasárnap 08:29 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink