Szakirányú továbbképzések
17 | 08 | 2022
Nemzetközi kommunikáció és turizmus szakirányú továbbképzés
Nemzetközi kommunikáció és turizmus szakirányú továbbképzés
SZTE BTK

A szakirányú továbbképzésben egyrészt a turizmussal kapcsolatos alapvető gyakorlati ismeretek megszerzésére kerül hangsúly, másrészt az ezzel szorosan összekapcsolódó kultúrdiplomácia és kulturális menedzsment bizonyos területei kerülnek bemutatásra. A képzés részét képezik az interkulturális kommunikációval kapcsolatos alapozó elméleti és történeti ismeretek illetve szaknyelvi gyakorlat. A képzés célja, hogy a hallgató alapvető tájékozottságot szerezzen a turizmus rendszerével kapcsolatban, annak gyakorlati működését ismerje; emellett a kulturális külkapcsolatok bizonyos alapvető területeivel kapcsolatban jártasságot szerezzen. A képzéshez kapcsolódóan nemzetközi szervezeteknél, a turisztikai sajtóban és utazási irodáknál van lehetőség gyakornoki tevékenységre. Végzett hallgatóink utazási irodákban, szállodákban és nemzetközi szervezeteknél helyezkedtek el.

A képzés munkarendje: nappali
További információk: http://www.arts.u-szeged.hu/oktatas-btk/kepzesek/szakiranyu-tovabbkepz%C3%A9s
Jelentkezési határidő: június 15.
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi docens

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink