05 | 10 | 2022
Tóth Benedek

Tóth Benedek

Fogadóóra: kedd 10.00-11.00 a tanszéken

E-mail:  Ez az email cím védett a spam robotoktól, a megtekintéséhez engedélyezni kell a Javasriptet

Ajka, 1977. jan. 19.

Munkahely:

Szegedi Tudományegyetem BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Beosztás:

tanársegéd

Egyetemi tanulmányok:

- SZTE magyar  szak, 2001.
- SZTE szociológia szak, 2002.
- PTE BTK Kommunikációs Doktori program

Külföldi ösztöndíjak:

- 2000/2001:Universität Wien
- 2001: Kolozsvár, Babes-Bolyai Tudományegyetem

Publikációk:

Tanulmányok:

- Vallás és vallásosság az ügyvédek körében.In: Utasi Ágnes (szerk.): Az ügyvédek hivatásrendje. Új Mandátum Könyvkiadó, Budapest, 1999. 227-239.
- Hogyan olvas(s)unk tárcaleveleket? In: Szajbély Mihály (szerk.): Jósika Miklós: Brüsszeli tárcalevelek és más írások. Széphalom Könyvműhely, Budapest, 2000. 237-273.
- Új Balaton nyelv világ In: Új Balaton, 2001. december (Mutatványszám), 5-7.
- A művészet rendszere Niklas Luhmann szociológiájában. In: Bangó Jenő - Karácsony András (szerk.): Luhmann-könyv. Rejtjel, Budapest, 2002. 131-153.
- A jószerencse, a balszerencse és a "magyar ér" In: Új Balaton, 2003. március, 42-49.
- Élet és/vagy irodalom: a heti csevegés (tárca) a 19. század második felének elkülönülő sajtórendszerében. In: klasszikus - magyar -irodalom -történet, szerk. Dajkó Pál -Labádi Gergely, Tiszatáj Könyvek, Szeged, 2003. 215-233.
- Miről beszélünk? (rövid esszé a deixisről) In: Vár Ucca műhely, 2003 /1. 69-72.
- Niklas Luhmann elmélete és a német médiatudomány, avagy adalékok a publicisztikatudomány és a zsurnalizmus fogalmaihoz. In: A kommunikáció útjai, szerk. Ivaskó Lívia, Gondolat - MTA-ELTE Kommunikációelméleti Kutatócsoport, Budapest, 2004. 83-111.
- Második rendbéli bevezetés (Niklas Luhmann Bevezetés a rendszerelméletbe című könyvéhez) In: Educatio 2004. 2. szám, 319-324
- Ember (?) a Mű (?) Mögött (?) In: Vár Ucca műhely 2005/4, 68-72.
- Konstruktivista rendszerfelfogás és formafogalom Niklas Luhmann kommunikációelméletében. In: Ivaskó Lívia (szerk.): Érthető kommunikáció. Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszék, Szeged, 2005. 115-120.
- Esettanulmány az elektronikus média területéről – Németország. In: Szekeres Ildikó – Kruzslicz Péter (szerk.): Média és integráció, a média szerepe az Európai Unió értékeinek közvetítésében. Az Európa – Tanulmányok Központ füzetei 2., Klebelberg Kunó Egyetemi Kiadó, Szeged, 2006. 98-108.
- Konstruktivista médiaelméletek a német médiatudomány diskurzusában. HEFOP-oktatási segédanyag, 2006.
- Konstruktivista médiaelméletek a német médiatudomány diskurzusában II.: Niklas Luhmann rendszerelmélete mint kommunikációelmélet. HEFOP-oktatási segédanyag, 2006.
- Újságírók, terek, médiumok. In: A látható könyv. Tanulmányok az irodalmi medialitás köréből. Szerk. Hász-Fehér Katalin. Szeged, Tiszatáj Alapítvány, 2006.
- A médiaelméleti oktatás kulcskérdései a Szegedi Tudományegyetemen. In: Ivaskó Lívia – Mátyus Imre (szerk.): Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi és az Újvidéki Egyetemen. Szeged, 2007. 87-95.
- Az egzotikum és médiumai (széljegyzetek a médiatársadalom antropológiájához.) In: Fejős Zoltán – Pusztai Bertalan (szerk.): Az egzotikum. Tabula  Könyvek 9. Néprajzi Múzeum – SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék. Budapest, 2008. 58-67.
- A médiatérről. In: AnBlokk 2008/1-2. 139-149.
- Vezércikk és tárca, avagy az államba negyedik hatalom. (Sigmund Schlesinger és Kecskeméthy Aurél szövegei mint adalékok egy médium önleírásának alakulásához a 19. századból) In: Havasréti József – Szíjártó Zsolt (szerk.): Reflexió(k) vagy mélyfúrások? - A kultúrakutatás változatai a kulturális fordulat után. Budapest, Gondolat, 2008. 134-147.
- Megfigyelni a megfigyelést: Heinz von Foerster ismeretelméletének alapvonalairól. In: Jancsák Csaba – Nagy Gábor Dániel – Szűcs Norbert (szerk.): Céhem Vándorkönyvei. Tanulmányok a 60 éves Pászka Imre tiszteletére. Szeged, Belvedere Meridionale, 2009. 139-149.
- Utószó (Karácsony Andrással közösen) Niklas Luhmann: Szociális rendszerek című könyvéhez. Gondolat – Akti, Budapest, 2009.
- Leute vom Marktplatz – Identitätsaufbau und kollektives Gedächtnis in virtuellen Dörfern. In: Ellen Tichy (szerk.): Minderheiten und Medien. Verlag Dr. Kovac, Hamburg, 2010. 122-135.
- A médiatérről. In: Ármeán Ottília – Gagyi József (szerk.): Új média és kommunikatív magatartás. Kolozsvár, Scientia, 2011. 35-44.
- A média valósága: a valóság médiuma. Az értelemképzés és a valóságkonstrukció mediatizációja.  Doktori értekezés, 2011.  kézirat.

Könyvszerkesztés:

- Barsi Szabó Gergely: A kesztölci köztársaság, 1956 (Tank, pálinka, nemzetőrök), TIMP Kiadó, Budapest, 2006.
 - Szabó Gergely: Elég üres (regény), TIMP Kiadó, Budapest, 2008.
- Médium, hang, esztétika. Zeneiség a mediális technológiák korában. (Főszerkesztő: Batta Barnabás). Szeged, Univ Kiadó, 2009.

Részvétel fontosabb pályázatokban:

- A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése (NKFP-5/0125/2002; 2002 -től, tanulmánykészítés, szövegkiadás)
- Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi Tudományegyetemen  és az Újvidéki Egyetemen. (INTERREG III/A pályázat, 2006-tól, tanácsadás, oktatás, oktatási segédanyag-készítés)

Vendégoktatás:

-    Havasréti József meghívására a PTE-n, két előadás a szubkultúrák témakörében, 2005
-    Karácsony András meghívására az ELTE-ÁJK PhD-programjában, két előadás Niklas Luhmann elméletéről, 2006.
-    Pólya Tamás meghívására a PTE-n, egy előadás a kortárs médiaelméletekről, 2006.
-    Erasmus-vendégoktatás Brüsszelben, IHECS, 2010. március 8-14, négy darab ötven perces előadás a digitális kultúráról („Digital Being” címmel)
-    Előadások a „Bridges of Media Education” című nyári egyetemen „Neighbors reloaded: New Media and the new Other” címmel; Novi Sad, 2011. július 11-17.
-    Erasmus-vendégoktatás Madridban, Universidad Carlos III. de Madrid, 2011. november 1-4. két előadás médiaelmélet és filozófia kapcsolatáról („Media (and?) Philosophy” címmel)

Fontosabb konferenciaelőadások (2006-):

-    Az elektronikus média szabályozása Németországban. Elhangzott: Média és integráció, a média szerepe az Európai Unió értékeinek közvetítésében c. konferencián (SZTE ÁJTK Európa-tanulmányok Központ) Szeged, 2006. április 28.
-    A közvetlen és a közvetített kommunikációról, vagyis az etnografikus és a mediális egzotikum. Elhangzott: Egzotikum - egy "tudományos" és "laikus" koncepció alakváltozatai c. konferencián (SZTE Kommunikáció- és médiatudományi Tanszék – PTE Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék – Néprajzi Múzeum) Szeged, 2006. szeptember 16
-    A tárca 19. századi alakulástörténetéről. Elhangzott: A megfigyelt nézés 8.: Narratív környezetünk c. konferencián (Magyartanárok Egyesülete), Budapest, 2006. november 4.
-    Médiaelméletek és médiaontológiák. Elhangzott: Elméleteink 2000 körül. A Szegedi Akadémiai Bizottság humántudományi szakbizottságánakkonferenciája a Magyar Tudomány Hetén c. konferencián, Szeged, 2006. november 9
-    A közvetlen és a közvetített kommunikációról, vagyis az etnografikus és a mediális egzotikum. Elhangzott: Az egzotikum. Egy tudományos és laikus koncepció alakváltozatai. SZTE – PTE – Néprajzi Múzeum, Szeged, 2006. szeptember 15-16.
-    A médiaelméleti oktatás kulcskérdései a Szegedi Tudományegyetemen. Elhangzott: Audiovizuális újságíró-oktatás a Szegedi Tudományegyetemen és az Újvidéki Egyetemen. Szeged, 2007. január 27-29.
-    Újságírók, terek, médiumok. (A normatív nyilvánosságfogalom genealógiájáról.)Elhangzott:  Reflexió(k) vagy „mélyfúrások”? A kultúrakutatás változatai a „kulturális fordulat” után (workshop)A PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, az ELTE BTK Művészet- és Médiatudományi Intézet, a PTE BTK Kultúratudományi Doktori Program szervezésében. Pécs, 2007. március 9-10.
-    A globális médiakultúráról. Elhangzott: Médiakultúra – populáris kultúra. (workshop), Az Szegedi Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem szervezésében, a Debreceni Egyetem síkfőkúti kutatóházában. 2007. április 14-16.
-    Leute vom Marktplatz (Identitätsaufbau und kollektives Gedächtnis in virtuellen Dörfern). Elhangzott a DAAD, a SZTE Német Nyelvészeti Tanszék és a SZTE Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék „Minderheiten und Medien” című Workshopján, Szeged, 2009. 12. 01.
-    ’Communication’ and ’social’ according to the approach of the system theory. Elhangzott: Bridges of Media Education c. konferencia, University of Novi Sad, 2009. 09. 13.
-    Tárcairodalom és tárcaírók a 19. század végi bécsi és budapesti sajtóban. Elhangzott: XVI. JAK Tanulmányi Napok Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest,  2010. Április 16-17.
-    Az új amerikai televíziósorozatok és a kortárs médiakultúra.(Gollowitzet Dianával közösen). Elhangzott: A vizualitás antropológiája c. konferencia ( Magyar Kulturális Antropológiai Társaság és a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézete), Miskolc, 2010. május 20-21.
-    A technikai képek kultúrája: a (digitális) médiatársadalom. Elhangzott: A digitális korszak kommunikációelmélete (Az új média használata és társadalmi hatásai) c. konferencia, Eger, 2010. június 4-5.
-    Helyi kultúrák újratöltve: a jelentésvektor megfordulása és az önreferencia diadala. Elhangzott: A Vágygazdaság forrásvidékei c. konferencia (SZTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék és PTE BTK Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék), Szeged, 2011. szeptember 16-17.

Oktatási tevékenység:

Előadások:

-    Bevezetés a kulturális antropológiába ( 1-2. félév, BA évfolyamelőadás a kommunikáció, szociológia, pszichológia szakos hallgatók számára, Dr. Pusztai Bertalannal közösen, 2005-től)
-    Társadalmi és kultúraközi kommunikáció. (1. félév, BA évfolyamelőadás a kommunikáció, pszichológia és egyes filozófia szakos hallgatók számára, Dr. Pusztai Bertalannal közösen, 2005-től)
-    Bevezetés a kommunikáció- és médiatudományba II. (2. félév, BA évfolyamelőadás a kommunikáció, szociológia, politológia, vizuális kultúra, nemzetközi tanulmányok szakos hallgatók számára, 2006-tól)
-    Digitális kultúra, digitális esztétika (2. félév, MA évfolyamelőadás, kommunikáció szakos hallgatók számára, 2010-től)
-    A kommunikáció és média leírásai és szabályozáselméletei (2. félév, MA évfolyamelőadás kommunikáció szakos hallgatók számára, 2009-től)

Gyakorlatok:

-    A kvalitatív társadalomkutatás gyakorlata ( 1-2. félév, BA szeminárium kommunikáció szakos hallgatók számára. 2003-tól)
-    Contemporary Approaches to the Study of Media ( 1-2. félév, szeminárium ERASMUS-ösztöndíjas hallgatók számára 2009-től)
-    Mediologie und Medienphilosophie ( szeminárium ERASMUS-ösztöndíjas hallgatók számára 2011-től)

Korábban oktatott kurzusok:

-    Médiatartalom, médiaszöveg, médiafogyasztás (MA előadás kommunikáció szakos hallgatók számára, 2009-2011)
-    Társadalmi kommunikáció szakirány 1-4. (gyakorlati órák a korábbi, 5 éves képzés kommunikáció szakos hallgatói számára 4-5. évben, [4 félév] 2005-2010)
-    Képregény, mint médiaszöveg 1-2. (speciálkollégium Mátyus Imrével közösen, 2007)
-    Kortárs szubkultúrák (speciálkollégium Mátyus Imrével közösen, 2006)
-    Médium, szöveg, pank (speciálkollégium Nagy Gergellyel közösen, 2005)
-    Német médiaelméleti szövegek olvasása és fordítása (speciálkollégium, 2004)
-    Kommunikáció és etika (gyakorlat, 2004-2005)
-    Kommunikációelmélet (előadás kommunikáció szakos hallgatók számára, 2003-2007)
-    Szociológia 2. (előadás kommunikáció szakos hallgatók számára, 2002-2003)

Szeged, 2012. január 26.

Utoljára frissítve ( 2012 január 31., kedd 08:33 )
 
Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék

Tanszékvezető:

Dr. habil. Pusztai Bertalan, PhD, egyetemi tanár

fogadóóra: e-mailben történő előzetes egyeztetés alapján (Tanszéki iroda)

Elérhetőségeink